zuknow learn together

新しい教材を作成

TOEIC vocabulary

カード 134枚 作成者: Vu Xuan Duong (作成日: 2014/08/03)

 • water polo

解説面  クリックしてカードを裏返す

アプリをダウンロードして、このコンテンツを学習しよう! AppStore / Google Play

教材の説明:

詳細はありません

公開範囲:

公開

カテゴリ:

言語:

 • カード表 : 英語
 • カード裏 : 英語
 • このエントリーをはてなブックマークに追加
 • 1

  water polo

  補足(例文と訳など)

  答え

  • chơi bóng dưới nước

  解説

 • 2

  scuba diving

  補足(例文と訳など)

  答え

  • lặn với bình dưỡng khí

  解説

 • 3

  river rafting

  補足(例文と訳など)

  答え

  • bơi thuyền trên sông

  解説

 • 4

  crayon

  補足(例文と訳など)

  答え

  • phấn vẽ màu/bút chì màu

  解説

 • 5

  skyline

  補足(例文と訳など)

  答え

  • đường chân trời

  解説

 • 6

  seamless

  補足(例文と訳など)

  • related : seam

  答え

  • liền mạch

  解説

 • 7

  interoperability

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (noun) able to exchange and make use of information Sự tương kết (tương thích và kết hợp sử dụng được với những cái khác)

  解説

 • 8

  compromise

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) thỏa hiệp

  解説

 • 9

  unify

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) thống nhất

  解説

 • 10

  repel

  補足(例文と訳など)

  答え

  • đẩy lùi repel the attack: đẩy lùi cuộc tấn công

  解説

 • 11

  interfere

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) quấy rầy

  解説

 • 12

  barge in

  補足(例文と訳など)

  答え

  • = break in, đột nhập vào

  解説

 • 13

  subsequently

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adv) sau đó, rồi sau đó he was subsequently arrested for not packing up fast enough

  解説

 • 14

  assault

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) sự hành hung

  解説

 • 15

  relatively

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adv) một cách tương đối

  解説

 • 16

  unscathed

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) không bị tổn thương

  解説

 • 17

  consequential

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) do hậu quả, kết quả logic

  解説

 • 18

  press freedom

  補足(例文と訳など)

  答え

  • tự do báo chí

  解説

 • 19

  artificial

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) nhân tạo

  解説

 • 20

  genetically modified

  補足(例文と訳など)

  答え

  • biến đổi gen (viết tắt là GM)

  解説

 • 21

  genes

  補足(例文と訳など)

  答え

  • gen

  解説

 • 22

  resist

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) đối kháng, chống lại. fight against

  解説

 • 23

  pest

  補足(例文と訳など)

  答え

  • động vật nhỏ làm hại mùa màng

  解説

 • 24

  cultivate

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) trồng trọt

  解説

 • 25

  pigment

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) thuốc nhuộm

  解説

 • 26

  antioxidant

  補足(例文と訳など)

  答え

  • chống oxi hoá

  解説

 • 27

  affordable

  補足(例文と訳など)

  答え

  • rẻ (not expensive)

  解説

 • 28

  distrust

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) không tin tưởng

  解説

 • 29

  ripening

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (trái cây) chín

  解説

 • 30

  surveillance

  補足(例文と訳など)

  答え

  • giám sát under constant surveillance

  解説

 • 31

  sneak off

  補足(例文と訳など)

  答え

  • trốn đi, lẻn đi

  解説

 • 32

  baseball court

  補足(例文と訳など)

  答え

  • sân bóng chày

  解説

 • 33

  furious

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) giận giữ, điên tiết

  解説

 • 34

  evade

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) trốn tránh

  解説

 • 35

  disobedience

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự không vâng lời, không tuân lệnh

  解説

 • 36

  converge

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) cùng kéo về

  解説

 • 37

  humiliate

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) làm nhục, làm bẽ mặt

  解説

 • 38

  backfire

  補足(例文と訳など)

  答え

  • phản tác dụng

  解説

 • 39

  cash in on sth

  補足(例文と訳など)

  答え

  • lợi dụng (để kiếm lời)

  解説

 • 40

  wear a cast

  補足(例文と訳など)

  答え

  • bó bột

  解説

 • 41

  a bunch of + Ns

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a lot of

  解説

 • 42

  gauze

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) băng gạc

  解説

 • 43

  gimmick

  補足(例文と訳など)

  答え

  • mánh lới thu hút sự chú ý của người khác

  解説

 • 44

  assembly

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) cuộc họp/buổi họp

  解説

 • 45

  patrol

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự tuàn tra

  解説

 • 46

  kindergartner

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) trẻ mẫu giáo

  解説

 • 47

  diaper

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) tã lót

  解説

 • 48

  pathetic

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) cảm động, lâm li, thống thiết

  解説

 • 49

  snow shovel

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) Cái xẻng xúc tuyết

  解説

 • 50

  (n) meet

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) cuộc thi đấu

  解説

 • 51

  hypothermia

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (y học) hạ thân nhiệt

  解説

 • 52

  get ahold of sth

  補足(例文と訳など)

  答え

  • phát hiện ra điều gì đó

  解説

 • 53

  umpire

  補足(例文と訳など)

  答え

  • trọng tài

  解説

 • 54

  get in a pinch

  補足(例文と訳など)

  答え

  • rơi vào tình cảnh gay go/túng quẫn

  解説

 • 55

  bail out

  補足(例文と訳など)

  答え

  • giải cứu

  解説

 • 56

  decent

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) (thông tục) tốt/tử tế

  解説

 • 57

  lame

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) nhàm chán

  解説

 • 58

  irritating

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) làm phát cáu

  解説

 • 59

  civil manner

  補足(例文と訳など)

  答え

  • thái độ/hành động lịch sự

  解説

 • 60

  settle

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) giải quyết (sự bất hoà...)

  解説

 • 61

  spill

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) sự làm tràn ra, đổ ra

  解説

 • 62

  decency

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự lịch sự, lễ phép

  解説

 • 63

  crucial

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) cốt yếu, chủ yếu

  解説

 • 64

  brownie

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (US) bánh hạnh nhân

  解説

 • 65

  pacifier

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (US) núm vú giả

  解説

 • 66

  cranky

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) kỳ quặc lập dị

  解説

 • 67

  furnace

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) lò sưởi (US)

  解説

 • 68

  bathrobe

  補足(例文と訳など)

  答え

  • áo choàng tắm

  解説

 • 69

  closet

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (US) tủ để đồ

  解説

 • 70

  make the most of

  補足(例文と訳など)

  答え

  • make sth appear as good as possible/use great advantages/take advantages of something because it may not last long

  解説

 • 71

  mirage

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) ảo ảnh

  解説

 • 72

  to seek shelter

  補足(例文と訳など)

  答え

  • tìm nơi ẩn náu

  解説

 • 73

  sub-zero temperature

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Nhiệt độ dưới 0

  解説

 • 74

  blanketed

  補足(例文と訳など)

  答え

  • bị bao trùm/bao phủ

  解説

 • 75

  to be steamed at

  補足(例文と訳など)

  答え

  • nổi xung lên(cáu giận điên lên) với ai đó

  解説

 • 76

  wacky

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) lập dị

  解説

 • 77

  weasel out of

  補足(例文と訳など)

  答え

  • lẩn tránh

  解説

 • 78

  bachelor

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) độc thân, chưa có vợ

  解説

 • 79

  scrape together

  補足(例文と訳など)

  答え

  • cóp nhặt, dành dụm

  解説

 • 80

  hygiene

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) vệ sinh

  解説

 • 81

  chaperone

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) người đi kèm (dạ hội)

  解説

 • 82

  auditorium

  補足(例文と訳など)

  答え

  • thính phòng

  解説

 • 83

  out of touch

  補足(例文と訳など)

  答え

  • không còn phù hợp/không còn liên quan

  解説

 • 84

  not to move a muscle

  補足(例文と訳など)

  答え

  • không động đậy

  解説

 • 85

  flunk

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) trượt, bị cho điểm kém trong kì thi

  解説

 • 86

  lump

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) tụ tập, giống gather

  解説

 • 87

  witty

  補足(例文と訳など)

  答え

  • hóm hỉnh, dí dỏm

  解説

 • 88

  write in cursive

  補足(例文と訳など)

  答え

  • viết tay

  解説

 • 89

  rip it open

  補足(例文と訳など)

  答え

  • xé toạc ra

  解説

 • 90

  state of the art

  補足(例文と訳など)

  • The Physics Department has state of the art facilities

  答え

  • Thiết bị tối tân

  解説

  using the most modern and advanced techniques or methods

 • 91

  endurance

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự dẻo dai

  解説

  (v) endure: to deal or experience with something painful or unplesant

 • 92

  appealing

  補足(例文と訳など)

  • The large salary made their offer even more appealing to him

  答え

  • (adj) thu hút, hấp dẫn (~ interesting)

  解説

  nghĩa khác nữa là thể hiện mong muốn người khác giúp hoặc thể hiện rằng mình đang cần cảm thông a appealing look. The dog looked at her appealingly

 • 93

  synthesis

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự tổng hợp

  解説

 • 94

  deficit

  補足(例文と訳など)

  • to make up a deficit (bù lại số tiền thiếu hụt)

  答え

  • (n) số tiền thiếu hụt (tài chính)

  解説

 • 95

  surplus

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự dư thừa

  解説

 • 96

  debris

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) mảnh vỡ, mảnh vụn

  解説

  pronounce: /debri:/

 • 97

  commodity

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) (kinh tế) hàng hóa

  解説

  pronounce: /kə'mɔditi/

 • 98

  kindle

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) nhóm lửa = to start a fire

  解説

  pronounce: /'kindl/

 • 99

  jury

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) hội đồng xét xử, bồi thẩm đoàn

  解説

 • 100

  convict

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) người bị kết án (v) kết án, kết tội

  解説

 • 101

  parole

  補足(例文と訳など)

  答え

  • án treo

  解説

 • 102

  migrant

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) người di trú

  解説

 • 103

  shipwreck

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) tai nạn đắm tàu

  解説

  /'ʃiprek/

 • 104

  fridgid

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) băng giá, lạnh lẽo

  解説

  /'fridʤid/

 • 105

  rickety

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) ọp ẹp, không chắc chắn

  解説

  /'rikiti/

 • 106

  voyage

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) cuộc du lịch/chuyến đi dài bằng đường biển

  解説

  /'vɔiiʤ/

 • 107

  media outlets

  補足(例文と訳など)

  答え

  • các phương tiện truyền thông

  解説

 • 108

  drone

  補足(例文と訳など)

  答え

  • máy bay không người lái

  解説

 • 109

  imperfect

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) không hoàn hảo

  解説

 • 110

  hostage

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) con tin

  解説

 • 111

  avalanche

  補足(例文と訳など)

  答え

  • lở tuyết

  解説

 • 112

  coherence

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự mạch lạc, chặt chẽ

  解説

 • 113

  riot

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) bạo động, cuộc nổi loạn

  解説

 • 114

  racial

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) chủng tộc, thuộc về chubgr tộc

  解説

 • 115

  loot

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v, n) cướp bóc

  解説

 • 116

  engulf

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) vùi lấp, bao trùm

  解説

 • 117

  prosecutor

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) công tố viên

  解説

 • 118

  homicide

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) tội giết người

  解説

 • 119

  justice

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự công bằng

  解説

 • 120

  lieutenant

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) trung úy

  解説

 • 121

  sergeant

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) trung sĩ

  解説

 • 122

  classy

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) cao cấp, thượng hạng

  解説

 • 123

  inception

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sự khởi đầu

  解説

 • 124

  stunning

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) lộng lẫy làm sững sờ

  解説

 • 125

  contradiction

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) điều mâu thuẫn, trái ngược

  解説

 • 126

  procrastination

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (n) sư trì hoãn

  解説

 • 127

  rational

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) hợp lý, có lý trí

  解説

 • 128

  foreign body

  補足(例文と訳など)

  答え

  • dị vật ~ in the eyes

  解説

 • 129

  remedy

  補足(例文と訳など)

  答え

  • phương thuốc cứu chữa

  解説

 • 130

  destructive

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) tính hủy diệt, phá hủy

  解説

  /dis'trʌktiv/

 • 131

  appeal

  補足(例文と訳など)

  • He plans to appeal the decision

  答え

  • (v) chống lại

  解説

  /ə'pi:l/

 • 132

  hilarious

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (adj) vui nhộn, hài hước (hơi lố bịch)

  解説

  /hi'leəriəs/

 • 133

  disgust

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) ghê tởm

  解説

  /dis'gʌst/

 • 134

  resettle

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (v) tái định cư

  解説

61681

セットの学習コンテンツ

公開初月で
60,000
ダウン
ロード!

無料アプリはこちら!

英単語をウェブサイト
からzuknowに簡単登録

覚えたい単語を選択するだけ!
簡単にzuknowに登録することが
できます

Get the free Chrome Extension

トップ