zuknow learn together

新しい教材を作成

スウェーデン語2

カード 80枚 作成者: Miomioko (作成日: 2015/11/27)

 • tillräckligt


  Hon är tillräckligt frisk för att gå ut.

解説面  クリックしてカードを裏返す

アプリをダウンロードして、このコンテンツを学習しよう! AppStore / Google Play

教材の説明:

副詞 adverb adv
形容詞 adjektiv a
接続詞 konjunktion k
目的語 objeckte o
前置詞 preposition p

単語をリズムカルに眺めていく、1個につき1.5秒。1日3回は繰り返す!
復習の仕方
1回目の復習:10分後
2回目の復習:24時間後
3回目の復習:1週間後
4回目の復習:1か月後
5回目の復習:6か月後

公開範囲:

公開

カテゴリ:

言語:

 • カード表 : スウェーデン語
 • カード裏 : 日本語
 • このエントリーをはてなブックマークに追加
 • 1

  tillräckligt

  補足(例文と訳など)

  • Hon är tillräckligt frisk för att gå ut.

  答え

  • 十分な, så mycket som behövs

  解説

 • 2

  uppgörelse

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 決済

  解説

 • 3

  madrass

  補足(例文と訳など)

  答え

  • マットレス

  解説

 • 4

  madrasskydd

  補足(例文と訳など)

  答え

  • マットレスカバー

  解説

 • 5

  förnya

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v更新する

  解説

 • 6

  en hemstad

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 故郷

  解説

 • 7

  en parentes

  補足(例文と訳など)

  答え

  • カッコ()のこと

  解説

 • 8

  reflexiva

  補足(例文と訳など)

  • reflexiva, reflexivt, reflexiva

  答え

  • a再帰の、反射的

  解説

 • 9

  en reflex

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 反射

  解説

 • 10

  umgås

  補足(例文と訳など)

  • umgås, umgicks, umgåtts

  答え

  • v交際する、付き合う

  解説

 • 11

  känd

  補足(例文と訳など)

  • känd, känt

  答え

  • a知られた

  解説

 • 12

  ett kontrakt

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 契約

  解説

 • 13

  kemtvätten

  補足(例文と訳など)

  答え

  • ドライクリーニング店

  解説

 • 14

  förslag

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 提案

  解説

 • 15

  nyttig

  補足(例文と訳など)

  • Det är inte nyttigt att röka.

  答え

  • a 役に立つ、有用な、bra för hälsan

  解説

 • 16

  beskriva

  補足(例文と訳など)

  • beskriva, beskriver, beskrev, har beskrivit, är beskriven, beskriv!

  答え

  • v説明する

  解説

 • 17

  ingen aning

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 全然わからない、アイディアない

  解説

 • 18

  stiga upp

  補足(例文と訳など)

  • stiga upp, stiger upp, steg upp, har stigit upp
  • Hon stiger upp klockan 6 varje morgon.

  答え

  • v起きる

  解説

 • 19

  rostig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 錆びた

  解説

 • 20

  Stilla Havet

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 太平洋

  解説

 • 21

  genast

  補足(例文と訳など)

  • Kom genast hit!

  答え

  • adv 直ちに, omedelbart, ögonblickligen

  解説

 • 22

  häromdagen

  補足(例文と訳など)

  • Hon fyllde år häromdagen.

  答え

  • adv 先日

  解説

 • 23

  i fjol

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 昨年

  解説

 • 24

  putsa

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v磨く

  解説

 • 25

  en uppsat

  補足(例文と訳など)

  答え

  • エッセイ、作文

  解説

 • 26

  skäggig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a髭を生やした

  解説

 • 27

  raka sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • シェーブする

  解説

 • 28

  rufsig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a乱れた

  解説

 • 29

  förlova sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 婚約する、約束する

  解説

 • 30

  klä

  補足(例文と訳など)

  • klä, klär, klädde, har klätt

  答え

  • v着る

  解説

 • 31

  roa

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v楽しませる

  解説

 • 32

  utgift

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 支出

  解説

 • 33

  modersmål

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 母語

  解説

 • 34

  utmärkt

  補足(例文と訳など)

  答え

  • aすばらしい

  解説

 • 35

  alldeles

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 全く、完全に、ただ、precis, helt

  解説

 • 36

  roa sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 楽しむ、遊ぶ

  解説

 • 37

  strunta i något

  補足(例文と訳など)

  答え

  • vどうでもいい、気にしない bryr sig inte om

  解説

 • 38

  känsla sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 感じる

  解説

 • 39

  känslig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a敏感な、多感な

  解説

 • 40

  känslolös

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a鈍感な

  解説

 • 41

  ändra

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v変更する

  解説

 • 42

  ändra sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 気が変わる

  解説

 • 43

  utsätta

  補足(例文と訳など)

  • utsätta, utsatte, har utsatt

  答え

  • v(危険に)さらす、定める

  解説

 • 44

  orimlig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • a途方もない、不合理な、不適当な

  解説

 • 45

  skönhetsideal

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 美の理想

  解説

 • 46

  odla

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v耕作する、育む、培養する

  解説

 • 47

  ett klimat

  補足(例文と訳など)

  • ett klimat, klimat, klimaten

  答え

  • 気候

  解説

 • 48

  sluka

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v一口で飲み込む、ガツガツ食う、むさぼる

  解説

 • 49

  en mängd

  補足(例文と訳など)

  • en mängd, mängder, mängderna

  答え

  • 大量、多量

  解説

 • 50

  gå åt

  補足(例文と訳など)

  • Det går åt mycket socker till knäck. Alla pengarna gick åt under semestern.

  答え

  • behövas,使い切る、tar slut,

  解説

  使い方 ngt går åt

 • 51

  ta slut

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 費やす

  解説

 • 52

  skapa

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 造る、創造する

  解説

 • 53

  fundera

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v熟考する、思案する

  解説

 • 54

  sticka

  補足(例文と訳など)

  • sticka, stack, stuckit

  答え

  • v編む、差し込む

  解説

 • 55

  rutten

  補足(例文と訳など)

  • rutten, ruttet, ruttna

  答え

  • a腐った

  解説

 • 56

  ruttna

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v腐る

  解説

 • 57

  ett askfat

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 灰皿

  解説

 • 58

  sönder

  補足(例文と訳など)

  答え

  • adv壊れて、バラバラに

  解説

 • 59

  en konkurrens

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 競争、競技、コンクール

  解説

 • 60

  en konkurrent

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 競争相手

  解説

 • 61

  konkurrera

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v競争する、競う

  解説

 • 62

  laga

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v調理する、修理する

  解説

 • 63

  trösta

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v慰める

  解説

 • 64

  störa

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v邪魔する、妨げる、乱す

  解説

 • 65

  hota

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v脅す

  解説

 • 66

  få tag i

  補足(例文と訳など)

  • =få tag i (på)

  答え

  • 入手する

  解説

 • 67

  lämplig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • adj適切な

  解説

 • 68

  en get

  補足(例文と訳など)

  答え

  • メスのヤギ

  解説

 • 69

  en bock

  補足(例文と訳など)

  答え

  • オスのヤギ

  解説

 • 70

  en killing

  補足(例文と訳など)

  答え

  • ヤギの子供

  解説

 • 71

  spotta

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v吐き出す

  解説

 • 72

  kräkas

  補足(例文と訳など)

  • kräkas, kräktes, har kräkts

  答え

  • v(吐き)戻す

  解説

 • 73

  ett spott

  補足(例文と訳など)

  答え

  • en saliv つば

  解説

 • 74

  fylla

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v満たす、いっぱいにする

  解説

 • 75

  fylka

  補足(例文と訳など)

  答え

  • v(軍勢を)集める

  解説

 • 76

  fylka sig

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 群がる、集まる

  解説

 • 77

  ett fylleri

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 飲み過ぎ、泥酔い

  解説

 • 78

  en förlossning

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 出産

  解説

 • 79

  kan vara

  補足(例文と訳など)

  • Ett barn kan vara sjukt. Ett golv kan bli dyrt.

  答え

  • 可能性がある、〜かもしれない

  解説

  kan vara = kan bli

 • 80

  kan känna sig

  補足(例文と訳など)

  • En elev kan känna sig dum.

  答え

  • 感じる時がある

  解説

62281

セットの学習コンテンツ

公開初月で
60,000
ダウン
ロード!

無料アプリはこちら!

英単語をウェブサイト
からzuknowに簡単登録

覚えたい単語を選択するだけ!
簡単にzuknowに登録することが
できます

Get the free Chrome Extension

トップ