zuknow learn together

新しい教材を作成

JPLT N3 1-300

カード 280枚 作成者: Temuujin Purevsuren (作成日: 2015/09/10)

 • 然も
  しかも

解説面  クリックしてカードを裏返す

アプリをダウンロードして、このコンテンツを学習しよう! AppStore / Google Play

教材の説明:

詳細はありません

公開範囲:

公開

カテゴリ:

言語:

 • カード表 : 日本語
 • カード裏 : 英語
 • このエントリーをはてなブックマークに追加
 • 1

  然も しかも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 然も (接) түүнчлэн, түүний дээр, хэдий ч, гэвч 寒(さむ)さがきびしく,~雪(ゆき)がふかい маш хүйтэн байгаагийн дээр хунгар цастай байна; 不治(ふじ)の病(やまい)と知(し)りながら,~ 笑顔(えがお)を絶(た)やさなかった эдгэшгүй өвчин гэдгийг мэдэж байгаа хэдий ч инээмсэглэсээр байсан

  解説

 • 2

  局 きょく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • хороо, товчоо

  解説

 • 3

  熱帯 ねったい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Tropical tropical халуун бүс, халуун орон

  解説

 • 4

  偉大 いだい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • агуу, агуу их

  解説

 • 5

  者 もの

  補足(例文と訳など)

  答え

  • хүн

  解説

 • 6

  済ませる すませる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • дуусах, дуусгавар болох, дээр, түүний төгсгөл хүрч болно

  解説

 • 7

  平ら たいら

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Flat тэгш, тэгшхэн, хавтгай

  解説

 • 8

  留学 りゅうがく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Study abroad Гадаадад сурах

  解説

 • 9

  重大 じゅうだい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Critical чухал, ноцтой

  解説

 • 10

  食事 しょくじ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Хоол

  解説

 • 11

  会計 かいけい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Accounting тооцоо; санхүү, нягтлан бодох

  解説

 • 12

  マーケット

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Market зах, зах зээл

  解説

 • 13

  トラック

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Track ачааны машин

  解説

 • 14

  狂う くるう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • The mad солиорох, галзуурах

  解説

 • 15

  実験 じっけん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Experiment туршлага, туршилт

  解説

 • 16

  入院 にゅういん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Hospitalization эмнэлэгт хэвтэх

  解説

 • 17

  溺れら おぼれる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • усанд живэх

  解説

 • 18

  スタイル

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Style хэлбэр маяг, галбир, найруулга

  解説

 • 19

  方々 ほうぼう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • People gurnard хаа сайгүй, газар сайгүй, энд тэнд

  解説

 • 20

  ピクニック

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Picnic хээрийн зугаалга 友(とも)だちと~に出(で)かける найзтайгаа хөдөө салхинд гарах

  解説

 • 21

  疑問 ぎもん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Question эргэлзээ, сэжиг ~を抱(いだ)く сэжиглэх, эргэлзэх;~を解(と)く эргэлзээг тайлах; ~に思(おも)う эргэлзэх

  解説

 • 22

  調子 ちょうし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 хөг; аялгуу ~が狂(くる)う хөг алдагдах; 楽器(がっき)の~をあわせる хөгжмийн зэмсэг хөглөх 2 үгийн өнгө/аяс ~の強(つよ)い文章(ぶんしょう) ширүүн өнгө аястай өгүүлбэр; 原文(げんぶん)の~を生(い)かしておく эх өгүүлбэрийн өнгө аясыг сайтар гаргах 3 байдал 体(からだ)の~が変(へん)だ биеийн байдал нэг л биш 4 эрч хүч; байдал ~に乗(の)る хөнгөн, хийсвэр; ~がつく баярлаж хөөрөх; お~者(もの) хөнгөн хийсвэр хүн

  解説

 • 23

  回 かい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • удаа, дахин ~を重(かさ)ねる удаа дараалан; 末(まつ)~ сүүлийн ээлж, сүүлийн удаа

  解説

 • 24

  学 がく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • судлал зүй, боловсрол, мэдлэг 在(ざい)~ сургуульд суралцаж байгаа; ~がある эрдэм мэдлэгтэй; 少年(しょうねん)老(お)い易(やす)く~成(な)り難(がた)し насны залууд эрдэм сур, нарны эртэд ажлаа дуусга, цаг хугацаа хүнийг хүлээхгүй

  解説

 • 25

  格好 かっこう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 гадаад төрх, маяг, байр байдал ~がいい гадаад төрх сайхан, сайхан хувцасладаг 2 байдал төрх 怒(おこ)った~をする уурласан байдал гаргах 3 таарах, тохирох ~なねだん тохирсон үнэ; この役(やく)に~な人(ひと) энэ албанд яг таарах хүн

  解説

 • 26

  震える ふるえる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Shiver чичрэх, доргих 恐(おそ)ろしくて足(あし)が~ айсандаа өвдөг чичирсэн

  解説

 • 27

  泳ぎ およぎ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Swim усанд сэлэлт, сэлэлт, толгой эргэх

  解説

 • 28

  助ける たすける

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Aids help туслах, дэмжих, аврах 命(いのち)を~ амийг нь аврах; 消化(しょうか)を~ хоол боловсруулахад тустай; 難民(なんみん)を~ дайнд нэрвэгдсэн хүмүүст туслах

  解説

 • 29

  今に いまに

  補足(例文と訳など)

  答え

  • To now 1 мөдхөн ~雨(あめ)が降(ふ)ってくるよ мөдхөн бороо орлоо шүү 2 удахгүй ~に分(わ)かるよ удахгүй ойлгоноо 3 юу юугүй, мөд ~忘(わす)れない мөд мартахгүй

  解説

 • 30

  等しい ひとしい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Equal адил, тэнцүү 殆(ほとん)どないに~ бараг байхгүйтэй адил

  解説

 • 31

  同時 どうじ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Simultaneous same (名) 1 нэг дор, нэг цаг хугацаанд ~に出発(しゅっぱつ)する цуг хөдлөх; ~通訳(つうやく) шууд орчуулга, синхрон орчуулга 2 нэг цаг үе

  解説

 • 32

  述べる のべる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Bell Novell өгүүлэх, хүүрнэх, хэлэх 意見(いけん)を~ саналаа хэлэх; 自分(じぶん)の苦痛(くつう)を~ өөрийнхөө зовлонг тоочих

  解説

 • 33

  菓子 かし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Confectionery чихэр боов お~を食(た)べる чихэр боов идэх; 洋(よう)~(がし) европын чихэр боов; 和(わ)~(がし) япон амттан

  解説

 • 34

  濠 ほり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Moat шуудуу, гуу

  解説

 • 35

  喧嘩 けんか

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Quarrel (名・自サ) маргаан, хэрүүл; маргалдаан, зодоон ~を仲裁(ちゅうさい)する маргааныг хөндлөнгийн шүүхээр шүүх; ~を売(う)る хэрүүл өдөх; 夫婦(ふうふ)~(げんか) гэр бүлийн хэрүүл;◇~両成敗(りょうせいばい) хоёр маргалдагчийн зөв бурууг шийдвэрлэхгүйгээр хамт шийтгэх

  解説

 • 36

  宝石 ほうせき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Jewelry 宝石 (名) эрдэнийн чулуу, үнэт чулуу ~細工(ざいく) үнэт эдлэл

  解説

 • 37

  印刷 いんさつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Print (名・他サ) хэвлэх パンフレットを~する танилцуулга/товхимол / хэвлэх

  解説

 • 38

  クリーム

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 цөцгий, зөөхий ~色(いろ) шаргал өнгө 2 тос, крем 靴(くつ)~ гутлын тос 3 мөхөөлдөс アイス~ зайрмаг, мөхөөлдөс

  解説

 • 39

  どんな

  補足(例文と訳など)

  答え

  • What (連体) ямар ~人(ひと)か ямар хүн бэ?; ~ことが起(お)こっても覚悟(かくご)はできている ямар ч явдал тоиолдсон гэсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаа

  解説

 • 40

  会合 かいごう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Meeting (名・自サ) уулзалт цуглаан 講堂(こうどう)で~する лекцийн танхимд хуралдах

  解説

 • 41

  ありがとう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Thank you баярлалаа どうも~ маш их баярлалаа. Мөн; *「ありがとうございます」 гэж хэлдэг

  解説

 • 42

  表 ひょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Leopard (名) хүснэгт, данс

  解説

 • 43

  望み のぞみ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Hope (名) 1 хүсэл, эрмэлзэл ~がかなう хүсэл биелэх; ~をかなえる хүслээ гүйцэлдүүлэх; ~のある人 хүсэл эрмэлзэлтэй хүн 2 боломж, төлөв 天下(てんか)の~を一身(いつしん)に集(あつ)める дэлхий дахины хүсэл эрмэлзэлийг нэгтгэх

  解説

 • 44

  世話 せわ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Care 1 харж хандах, асрах, халамжлах 人(ひと)の~をする бусдыг харж хандах; 病人(びょうにん)を~する өвчтэй хүнийг асрах; ~を焼く бусдын төлөө зүтгэх; 余計(よけい)なお~だ илүүдсэн/хэрэггүй халамж 2 танилцуулах, зуучлах 友人(ゆうじん)を会社(かいしゃ)に~する найзыгаа компанид ажилд ороход зуучлах; 彼(かれ)におよめさんを~する түүнд эхнэрээ танилцуулах 3 яршиг төвөг ~にくだける залхах, төвөгшөөх;◇~が焼(や)ける бусдын төлөө зүтгэ

  解説

 • 45

  今回 こんかい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • This time (名) энэ удаа ~のコンクールは入賞者(にゅうしょうしゃ)なし энэ удаагийн тэмцээнд шагнал хүртсэн хүн байхгүй

  解説

 • 46

  強盗 ごうとう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Robbery дээрэм, дээрэмдэх, дээрэмчин ~に逢(あ)う дээрэмдүүлэх; 押入(おしいり)~ хүч хэрэглэсэн дээрэм

  解説

 • 47

  責任 せきにん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Responsibility (名) үүрэг, хариуцлага ~を負(お)う хариуцлага үүрэх; ~を取(と)って辞職(じしょく)する хариуцлагаа хүлээж ажлаас халагдах; ~をはたす үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх

  解説

 • 48

  七 しち

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Seven долоо

  解説

 • 49

  よると

  補足(例文と訳など)

  答え

  • иймээс, ёсоор, аар бол тааруулан, нийцүүлэн, дагуу

  解説

 • 50

  街 まち

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 хот, сууринжижиг ~へ行(い)く хот руу явах 2 гудамж

  解説

 • 51

  女優 じょゆう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Actress эмэгтэй жүжигчин

  解説

 • 52

  望む のぞむ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 хүсэх, эрмэлзэх, найдах, мөрөөдөх 平和(へいわ)を~ энх тайвныг хүсэх 2 –маар2 байна; はるかに高(たか)い山々(やまやま)を~ алс холын өндөр уулсыг хармаар байна

  解説

 • 53

  物理 ぶつり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Physical бодисын зүй, физик

  解説

 • 54

  頂く いただく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Get 他五 1 хучих, нөмрөх 雪(ゆき)を~山(やま) цасаар хучигдсан уул 2 тавих, өргөмжлөх彼を会長(かいちょう)に~ тэр хүнийг тэргүүнээр сонго; но 3 авах, хүлээн авах 賞状(しょうじょう)を~ баярын бичгээр шагнуулах 4 хүртэх 十分頂きました хангалттай хүртсэн II 補動 …いただく өөрийгөө дарж хэлэх хэлбэр 先生(せんせい)に書(か)いて~ багшаар бичүүлж авсан

  解説

 • 55

  囲む かこむ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Surround (他五) тойрох, бүслэх 食卓(しょくたく)を~ хоолны ширээ тойрон суух; 敵(てき)を~ дайсныг бүслэх

  解説

 • 56

  姿 すがた

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Appearance (名) байдал, төрх りりしい~ сүрлэг/жавхаатай дүр төрх; ~が美(うつく)しい гоо үзэсгэлэнтэй дүр байдал; 変(か)わりはてた~ доройтсон дүр төрх;◇声(こえ)はすれども~は見(み)えず дуу нь сонсогдовч царай харагдахгүй байх

  解説

 • 57

  輸入 ゆにゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • импорт

  解説

 • 58

  棒 ぼう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 саваа, дохиур 2 мод, саваа ~をかつぐ мод мөрөн дээрээ үүрэх;◇~に振(ふ)る бүх юм талаар өнгөрөх

  解説

 • 59

  或いは あるいは

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (接・副) буюу; эсхүл; эсвэл, үгүй бол ~そうかも知(し)れぬ эсвэл тийм ч байж магадгүй; ~は歌(うた)い, ~は踊(おど)る эсвэл дуул, эсвэл бүжиглэ

  解説

 • 60

  膝 はざ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) өвдөг ~をつき合(あ)わせて座(すわ)る өвдөгөө нийлүүлэн суух; ~をついて謝(あやま)る өвдөг сөгдөн буруугаа хүлээх;◇~とも談合(だんごう) хэнтэй ч ярилцсан ч тодорхой хэмжээний мэдлэг авдаг;◇~を折(お)る дагаар орох, захирагдах

  解説

 • 61

  順調 じゅんちょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Smooth running хэвийн, амжилттай, урагштай, саадгүй, бүтэмжтэй ~にはこぶ саадгүй тээвэрлэх, саадгүй урагшлах; ~なぺース хэвийн явц

  解説

 • 62

  収穫 しゅうかく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Harvest (名・他サ) 1 ургац хураалт, ургац ~が多(おお)い ургац арвин; ~期(き) ургац хураах улирал 2 олз омог, ололт, ойлголт, үр дүн いろいろ~があった янз бүрийн ололт амжилт байсан

  解説

 • 63

  参考 さんこう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) лавлагаа, түшиглэх ~資料(しりょう) лавлах материал; ご~まで лавламж /мэдээлэл

  解説

 • 64

  委員 いいん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Committee say do (名) гишүүн ~をつとめる гишүүнээр ажиллах

  解説

 • 65

  正 せい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 <数学> тэгээс их тоо 2 зөв шударга

  解説

 • 66

  何も なにも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Nothing юу ч үгүй, тэг, he does - тэр юу ч хийдэггүй, there is - to do/be said хийх/хэлэх юм алга, - new/much/of the sort шинэ/гойд/тийм зүгийн юм юу ч алга, for - зүв зүгээр, think -of it! it was ~! зүгээр зүгээр энэ бол юу ч биш!, - like as .. as

  解説

 • 67

  劇 げき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Drama (名) жүжиг ~を上演(じょうえん)する жүжиг тоглох; 人形(にんぎょう)~ хүүхэлдэйн жүжиг; 放送(ほうそう)~ радио жүжиг

  解説

 • 68

  笑顔 えがお

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Smile (名) инээмсэглэсэн царай, инээмсэглэл ~で迎(むか)える инээмсэглэн угтах; ~をたやさない үргэлж инээмсэг-лэх

  解説

 • 69

  有る ある

  補足(例文と訳など)

  答え

  • There байх どれだけ~か хир зэрэг байна вэ?; ~かないか分(わ)からない байна уу, байхгүй байна уу мэдэхгүй 2 -тай/той/тэй 毒(どく)の~花(はな) хортой цэцэг 3 хийх явуулах あした運動会(うんどうかい)が~ маргааш спортын өдөрлөгтэй; 今日(きょう)学校(がっこう)が~ өнөөдөр хичээлтэй II 補動 1 【…である】 болно, юм, мөн くじらは哺乳類(ほにゅうるい)で~ халим бол хөхтөн амьтны төрөл юм 2 【…てある】 -тай байна 本(ほん)が置(お)いて~ ном тавиастай байна

  解説

 • 70

  無し なし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • үгүйгээр, -гүй, - a coat пальтогүй, - saying a word ганц ч үг хэлэлгүй, - looking харалгүйгээр, to go - sth юмгүйгээр болгох

  解説

 • 71

  雰囲気 ふんいき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Atmosphere (名) уур амьсгал, орчин, нөхцөл байдал ~をやわらげる уур амьсгалыг зөөлрүүлэх

  解説

 • 72

  確認 かくにん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Confirmation (名・他サ) магадлах, лавлах, шалгах 身元(みもと)を~する угсаа гарлыг нь лавлах; この情報(じょうほう)を~した энэ мэдээллийг шалгасан

  解説

 • 73

  贅沢 ぜいたく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Luxury (名・形動) тансаг, хангалуун, үрэлгэн, хэтэрхий ~な暮(く)らし хангалуун амьдрал; ~な望(のぞ)み биелшгүй мөрөөдөл

  解説

 • 74

  徹夜 てつや

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Tetsuya (名・自サ) шөнөжин, шөнийн турш шөнө дүл ~して勉強(べんきょう)する шөнөжингөө хичээл хийх

  解説

 • 75

  半ば なかば

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Mid (名) 1 хагас, тэн хагас 会員(かいいん)の~は男性(だんせい)だ компаний ажилчдын тал нь эрэгтэйчүүд 2 сарын дунд арав хоног 来月(らいげつ)の~ дараа сарын дундуур 3 дундуур, дундаас

  解説

 • 76

  巣 す

  補足(例文と訳など)

  答え

  • To nest (名) 1 үүр 鳥(とり)が~をかける шувуу үүрээ засах; 蜂(はち)の~ зөгийний үүр 2 гэр орон, оромж 愛(あい)の~ өөрийн гэр орон шинэ гэрлэсэн хосын гэр 3 нүх, үүр 悪(あく)の~ муу муухайн үүр

  解説

 • 77

  本物 ほんもの

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Genuine authentic (名) жинхэнэ юм この贋作(がんさく)はまるで~のようだ энэ хуурамч бараа яг жинхэнэ юм шиг

  解説

 • 78

  スープ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Soup (名) шөл ポタージュ~ зутан шөл; コンソメ~ тунгалаг шөл; ~をすくう шөл хутгаж авах; ラーメンの~ гоймонгийн шөл

  解説

 • 79

  才能 さいのう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Talent (名) авъяас билэг, авъяас чадвар 語学(ごがく)の~ хэлний авьяас

  解説

 • 80

  左右 さゆう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Left and right (名・他サ) 1 баруун зүүн 言(げん)を~にする яриагаа булзааруулах, бөөрөнхийлөх 2 дэргэд, хажууд ~にはべる бараа болох 3 захирах, эзэмших, удирдах, жолоодох 運命(うんめい)を~する хувь заяагаа удирдан жолоодох

  解説

 • 81

  後ろ うしろ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хойд тал, ар тал, сүүлд, эцэст нь ふり返(かえ)って~を見(み)る ар тал руугаа эргэж харах 2 ар нуруу 屏風(びょうぶ)の~にかくれる эвхдэг хаалтны ард нуугдах; ~を見(み)せる аймхай хулчгар, ар нуруугаа харуулах; 敵(てき)に~を見せる дайсанд ар талаа харуулах, дайснаас зугтаах

  解説

 • 82

  濃い こい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Dark (形) 1 зузаанөтгөн зузаан гүн гүнзгий, нягт шигүү, чигжүү, сахлаг; 色(いろ)が~ гүн өнгө; ~粥(かゆ) өтгөн зутан, шийжүү будааны өтгөн зутан; ~霧(きり) өтгөн манан; 敗色(はいしょく)が~ ялагдах нь дамжиггүй, гарцаагүй ялагдах байдал; ひげが~ өтгөн сахал 2 нягтруулах, нягт болгох 血(ち)のつながりが~ цусан төрлийн нягт холбоо

  解説

 • 83

  詰める つめる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Packed (自他下一) 1 сахих, байх 終日(しゅうじつ)病人(びょうにん)のそばに詰めている бүхэл өдөржин өвчтний дэргэд байх 2 чихэх; дүүргэх; хийх 箱(はこ)に~ хайрцаганд хийх 3 бөглөх; таглах; 穴(あな)に土(つち)を~ нүхийг шороогоор бөглөх 4 түгжих 息(いき)を~ амьсгалаа түгжих 5 хэмнэх; арвилах 暮(く)らしを~ хэмнэж амьдрах 6 богиносгох; танах; хасах 丈(たけ)を~ уртаас нь танах; 袖(そで)を~ ханцуй богиносгох 7 ажиллах, хийх 根(こん)を~ бүхий л хүчээ шавхан хийх; 会社(かいしゃ)に~ компанид ажиллах 8 (шатарт) мад тавих; мадлах 王将(おうしょう)を~ ноёныг мад тавих

  解説

 • 84

  優れる すぐれる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Excellent (自下一) 1 манлайлах, тодрох, шалгарах, илүү гарах 優れた人物(じんぶつ) шилдэг/шалгарсан хүн; 音感(おんかん)が優れている хөгжмийн сонсгол сайтай 2 【すぐれない】 олиг муутай тааруу 健康(けんこう)がすぐれない биеийн эрүүл мэнд муу; 気分(きぶん)がすぐれない сэтгэл санаа тавгүй

  解説

 • 85

  偶 たま

  補足(例文と訳など)

  答え

  • хааяа хаа нэг, тохиолдлын, ховор, хааяа нэг, үргэлж биш, зарим үед, үе үе, тохиолдлоор, тодорхой үйл явдлын улмаас, тохиолдлын чанартай зүйлсэд зориулсан

  解説

 • 86

  熱中 ねっちゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Enthusiasm (名・自サ) шунах, чармайх, улайрах, хорхойсох 仕事(しごと)に~する ажилдаа улайрах; 競馬(けいば)に~する морин уралдаанд хорхойсох

  解説

 • 87

  乗客 じょうきゃく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Passenger (名) зорчигч, аялагч バスの~が込(こ)み合(あ)う автобусны зорчигчид шахалдах

  解説

 • 88

  生 せい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 амь амьдрал この世(よ)に~を受(う)ける энэ хорвоод амьдрах 2 амь нас ~に執着(しゅうちゃく)する амь насаа хайрлах

  解説

 • 89

  こんにちは

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Hello Сайн байн уу, өдрийн мэнд

  解説

 • 90

  話題 わたい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) ярианы сэдэв, ярих юм ~をそらす ярианы сэдвээ өөрчлөх; ~をもどす ярианы сэдэвтээ эргэн орох

  解説

 • 91

  今にも いまにも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) мөдхөн, одоохон ~降(ふ)り出(だ)しそうだ одоохон орох юм шиг байна шүү

  解説

 • 92

  予期 よき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) горьдлого, найдвар, таамаг ~した通(とお)りの結果(けっか) найдаж байсан үр дүн

  解説

 • 93

  苦労 くろう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Let black struggle (名・自サ) 1 бэрхшээл, хал, идэвхи, зүтгэл ~をいとわない ажил голдоггүй хүн; ~をなめつくす хал үзэх 2 санаа зовох, сэтгэл зовох ~性(しょう)の人(ひと) шантрамтгай хүн

  解説

 • 94

  振る ふる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Shake (他五) 1 сэгсрэх, гүвэх ハンカチを~ нусны алчуураа сэгсрэх 2 хаях, алдах, гээх 犯罪(はんざい)を犯(おか)して一生(いっしょう)を棒(ぽう)に~ гэмт хэрэг хийж амьдралаа алдах 3 оноох, тараах 番号(ばんごう)を~ дугаар оноох 4 цацах 野菜(やさい)に塩(しお)を~ ногоонд давс цацах 5 тэмдэг тавих かなを~ кана үсэг бичих

  解説

 • 95

  グラス

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Glass Шил

  解説

 • 96

  被る かぶる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Wear suffer (他自五) 1 толгойдоо өмсөх, толгой дээгүүрээ нөмрөх, бүтээх, тохох 帽子(ぼうし)を~ малгай өмсөх 2 үүрэх, хариуцах, хүлээх 罪(つみ)を~ бусдын гэм нүглийг үүрэх

  解説

 • 97

  収入 しゅうにゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Revenue (名) орлого, ашиг орлого 現金(げんきん)~ бэлэн мөнгөний орлого; ~の道(みち)がない орлогын эх үүсвэргүй; ~印紙(いんし) орлогын тэмдэгт

  解説

 • 98

  時刻 じこく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Time (名) цаг, цаг мөч 正確(せいかく)な~ үнэн зөв цаг; 予定(よてい)の~に開会(かいかい)する товлосон цагт хурлаа эхлэх

  解説

 • 99

  鎖 くさり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Chain (名) гинж ~につなぐ гинжээр холбох

  解説

 • 100

  練習 れんしゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Practice (名・他サ) дасгал, хичээл ギターの~をする гитар тоглож сурах бэлгэл хийх

  解説

 • 101

  小麦 こむぎ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Wheat (名)<植物> буудай

  解説

 • 102

  生まれ うまれ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Born students (名) 1 төрөх, мэндлэх, байгуулагдах, буй болох 1995年の~ 1995 онд төрсөн 2 төрсөн нутаг, төрсөн газар 東京(とうきょう)~だ Токиод төрсөн хүн 3 гарал, үүсэл 高貴(こうき)の~ өндөр дээд гаралтай, язгууртан гаралтай

  解説

 • 103

  永久 えいきゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Permanent (名) үүрд, мөнх ~につづく мөнхөд үргэлжлэх; ~歯(し) ясан шүд

  解説

 • 104

  欠点 けってん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) дутагдал, доголдол, сул тал ~をさらけだす сул тлаа харуулах; かれは努力家(どりょくか)だが,短気(たんき)なのが~だ тэр хичээнгүй хүн боловч түргэн зан нь сул тал нь юм

  解説

 • 105

  次々 つぎつぎ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • One after another (副) удаа дараалан; хойно хойноосоо; ар араасаа; залгуулан 事件(じけん)が~に起(お)こる хэрэг зөрчил ар араасаа гарах; ~に料理(りょうり)が運(はこ)ばれてきた ар араасаа хоол ирлээ

  解説

 • 106

  放送 ほうそう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) нэвтрүүлэх, нэвтрүүлэг ニュース~ мэдээ нэвтрүүлэх

  解説

 • 107

  日付 ひづけ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Date (名) огноо この手形(てがた)には~がない энэ чек дээр огноо байхгүй байна

  解説

 • 108

  国語 こくご

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Language (名) 1 төрөлх хэл ~辞典(じてん) төрөлх хэлний тайлбар толь 2 япон хэл ~は百点(ひゃくてん)を取(と)った Япон хэл дээр 100 оноо авлаа

  解説

 • 109

  尤も もっとも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 形動・接) 1 зүй ёсны, зөв зүйтэй ~な意見(いけん) зүй ёсны санал 2 ямар ч, тэгэвч, тийм боловч 明日(あす)は出(で)かけるつもりだが,~雨(あめ)が降(ふ)れば別(べつ)だ маргааш гарах санаатай тийм боловч бороо орвол өөрчлөгдөх байх

  解説

 • 110

  務め つとめ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Served (名) үүрэг даалгавар; ажил үүрэг ~をはたす үүргээ биелүүлэх; 親(おや)としての~ эцэг эхийн үүрэг

  解説

 • 111

  違い ちがい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Difference (名) ялгаа, зөрөө, алдах, эндэх 大(たい)した~がない сүйдтэй ялгаа алга; 思(おも)い~ андуурал, ташаарал

  解説

 • 112

  読み よみ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Reading уншлага, тайлал, унших, заалт, лекц, яриа, нийтийн уншлага, мэдлэг, боловсрол, тайлбар, ойлголт, багажийн заалт, хуулийн төслийг парламентад унших

  解説

 • 113

  一方 いっぽう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・副) 1 нэг талаар, хажуугаар 道(みち)の~は川(かわ)だ замын хажуугаар гол байна 2 нэг талыг баримталсан, өрөөсгөл ~の言(い)い分(ぶん)を聞(き)いてはいけない зөвхөн нэг талын гомдол саналыг сонсож болохгүй 3 өрөөсөн ~の目(め)は乱視(らんし)だ өрөөсөн нүд харааны гажигтай байна 4 улам, улам бүр 物価(ぶっか)は上(あ)がる~だ юмны үнэ улам бүр өссөөр л байна; かれは食(く)いけ~だ тэр хүн маш ховдог/идэмхий

  解説

 • 114

  平和 へいわ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Peace (名・形動) энх тайван, энх амгалан 事(こと)を~に収(おさ)める хэргийг эв найрамдалтай болгох

  解説

 • 115

  通学 つうがく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) сургуульд явах 自転車(じてんしゃ)で~する дугуйгаар сургуульд явах; ~生(せい) оюутан

  解説

 • 116

  借金 しゃっきん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Debt (名・自サ) өр шир, мөнгө зээлэх ~がかさむ өр шир өсөх/нэмэгдэх; 友達(ともだち)に~する найздаа мөнгө зээлдэх; ~取(と)り мөнгө зээлдэгч

  解説

 • 117

  中止 ちゅうし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Abort (名・他サ) зогсох; болих 雨(あめ)で試合(しあい)が~になる борооны улмаас тэмцээн зогсох

  解説

 • 118

  明ける あける

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他・自下一) 1 нээх; онгойлгох; задлах 窓(まど)を~ цонх онгойлгох 2 хоослох; юүлэх; суллах; чөлөөлөх 家(いえ)を~ гэрээ чөлөөлөх 3 үүр цайх / гэгээрэх 夜(よ)が~ үүр цайх 4 年(とし)が~ шинэ жил гарах 5 バケツの水(みず)を~ хувинтай усыг юүлэх; 明けても暮(く)れても өдөр хоног цувах; толгой өөд татахгүй

  解説

 • 119

  損害 そんがい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) хохирол, гарз, сүйрэл ~をこうむる хохирол амсах; ~賠償(ばいしょう) хохирлын нөхөн төлбөр

  解説

 • 120

  ケース

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 чемодан, хайрцаг, сав ~に入(い)れる саванд хийх; スーツ・~ чемодан 2 байдал, тохиолдол ~に応(おう)じる байдалд нийцүүлэх;◇~バイ~ тус тусын нөхцөл байдалд нийцүүлэх

  解説

 • 121

  共通 きょうつう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ・形動) нийтлэг, адилхан ~の観点(かんてん) нийтлэг байр суурь

  解説

 • 122

  伸ばす、延ばす のばす

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他五) 1 уртасгах, татах, тэнийлгэх, сунгах うでを~ гараа сунгах; しわを~ үрчлээсээ тэнийлгэх 2 хөгжүүлэх, чадваржуулах, гаргах, үзүүлэх, шинэчлэх 記録(きろく)を~ дээд амжилтаа шинэчлэх; 才能(さいのう)を~ авьяас билгээ хөгжүүлэх 3 хойшлуулах, сунжруулах, хугацааг сунгах 一日(いちにち)~ нэг өдрөөр хойшлуулах

  解説

 • 123

  句 く

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хэлц үг 慣用(かんよう)~ хэлц үг 2 өгүүлбэр; мөр 上(かみ)の~ дээд мөр; 下(しも)の~ доод мөр 3 шүлэг; хайкү ~をひねる хайкү зохиох

  解説

 • 124

  内容 ないよう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) агуулга, утга санаа ~のない話(はなし) утгагүй яриа

  解説

 • 125

  向かい むかい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 【名) эсрэг тал 本屋(ほんや)は銀行(ぎんこう)の~にある номын дэлгүүр банкны эсрэг талд байдаг; ~あい өөд өөдөөсөө харсан; ~あう өөд өөдөөсөө харах

  解説

 • 126

  禁止 きんし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) хориглох 喫煙(きつえん)を~する тамхи татахыг хориглох

  解説

 • 127

  位置 いち

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) байр, байршил, байр суурь ~につく байр сууринд хүрэх; ~を決(き)める байршлыг тогтоох; 西南(せいなん)に~する баруун өмнө нь байрлах; 主任(しゅにん)の~ Даргын байр суурь

  解説

 • 128

  月曜 げつよう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) даваа гараг ~日(び) даваа гараг

  解説

 • 129

  加減 かげん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 名・他サ 1 нэмж хасах ~乗除(じょうじょ) математикийн дөрвөн үйлдэл (нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах) 2 тэнцүүлэх, тохируулах, тааруулах 温度(おんど)を~する халуун хүйтнийг/температурыг тохируулах 3 байдал, төлөв 塩(しお)~を見(み)る давс нь таарсан эсэхийг амсах; 体(からだ)の~がわるい биеийн байдал тааруу II 接尾 1 хэмжээ, хэр хэмжээ, түвшин ばかさ~ тэнэгийн байдал/ хэмжээ 2 жаахан, ялимгүй ほろよい~ халамцуу, архи үнэртүүлсэн

  解説

 • 130

  平等 びょうどう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) тэгш эрх, адил тэнцүү 人(ひと)を~に取扱(とりあつか)う хүн бүрийг адил тэгшээр авч үзэх

  解説

 • 131

  芽 め

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 соёо, гөлөг, нахианавч, цэцэг ургамал 2 үр хөврөл, хээл, эмбрион ~芽(め)が出(で)る найдвар горьдлого төрөх

  解説

 • 132

  武器 ぶき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) зэвсэг ペンを~とする үзгээр зэвсэг хийх

  解説

 • 133

  運 うん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) хувь заяа, тавилан ~がよい хувь тавилантай, азтай; ~が向(む)く хувь заяагаа нээх

  解説

 • 134

  物語 ものがたり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 名) 1 өгүүллэг, тууж, роман, явган үлгэр ~に登場(とうじょう)する人物(じんぶつ) үлгэрт гардаг гол дүрийн хүн, үлгэрийн баатар 2 зугаатай яриа

  解説

 • 135

  革 かわ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • шир үхрийн шир

  解説

 • 136

  招く まねく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他五) 1 дуудах, ирүүлэх, урих 手(て)で~ гараараа даллан дуудах 2 зочлох, дайлах 記念式典(きねんしきてん)に~ ойн баярын ёслолын ажиллагаанд зочлох 3 амсах, үзэх 危険(きけん)を~ аюулыг үзэх/амсах

  解説

 • 137

  消防 しょうぼう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) галаас сэргийлэх ~隊(たい) гал хамгаалах анги, гал команд; ~車(しゃ) галын машин

  解説

 • 138

  面倒 めんどう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) 1 төвөгтэй, яршигтай ~な事(こと)が起(お)こる яршигтай хэрэг гарах/үүсэх 2 халамж, асрамж

  解説

 • 139

  居る おる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自五) 1 амьтай зүйл оршин байх (いる); そこに羊(ひつじ)が~ тэнд хонь байна; きみはそこに居ったか чи тэнд байсан уу?; 今(いま)に見(み)て居れ одоо хараач! 2 үйл үгийн ард орж одоо болж байгаа үйлийг заана ~ている …ж байна; 字(じ)を書(か)いて~ үсэг бичиж байна; 時計(とけい)が進(すす)んで~ цаг түрүүлж яваад байна

  解説

 • 140

  少しも すこしも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • ямар ч үед бүх

  解説

 • 141

  伸びる のびる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自上一) 1 өсөх, бойжих, өндөр болох 身長(しんちょう)が~ өндөр болох/өсөх 2 хөгжих, дээшлэх, ахих, урагшлах 勢力(せいりょく)が~ эрч хүч дээшлэх; 貿易(ぼうえき)がめざましく~ худалдаа арилжаа гайхалтай хөгжих 3 урт болох, уртсах 4 сунжрах, хойшлох 5 сунах 糊(のり)がよく~ цавуу сайн сунах

  解説

 • 142

  型 かた

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 загвар 髪(かみ)~ үсний хэв маяг; ~で鋳(い)る хэвээр цутгах 2 нэгэн хэвийн байдал, хэвшсэн, заншссан ~を破(やぶ)る хэвшсэн хэв загварыг эвдэх

  解説

 • 143

  明確 めいかく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) тодорхой, илэрхий, нарийн ~に答(こた)える тодорхой хариулах

  解説

 • 144

  風呂 ふろ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) халуун ус, халуун усны газар

  解説

 • 145

  誕生 たんじょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) төрөх ~日(び) төрсөн өдөр; 新(あたら)しい国(くに)が~した шинэ улс төрөх

  解説

 • 146

  信じる しんじる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他上一) итгэх, бишрэх, шүтэх かれの言葉(ことば)を~ тэр хүний үгэнд итгэх; 宗教(しゅうきょう)を~ шашин шүтэх; 信じて疑(うたが)わない эргэж буцалтгүй итгэх, бат итгэх

  解説

 • 147

  どう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) ямар, яаж ~,面白(おもしろ)いでしょう за ямар байна, сонин байна уу ?; お体(からだ)のぐあいは~ですか бие тэнхээ ямаршуу байна даа?; ~とも思(おも)わない юу ч гэж бодсон юм алга

  解説

 • 148

  可哀想 かわいそう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (形動) хөөрхий, өрөвдмөөр 孤児(みなしご)が~だ хөөрхий тэр өнчин хүүхэд

  解説

 • 149

  通信 つうしん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) 1 цахилгаан мэдээ; мэдээлэл; цахилгаан холбоо; холбоо харилцаа ~がとだえる цахилгаан холбоо тасрах; ~衛星(えいせい) холбооны хиймэл дагуул; ~教育(きょういく) мэдээлэл технолгийн боловсрол/сургалт; ~社(しゃ) мэдээллийн агентлаг 2 холбоо барих; захидлаар харилцах 飛行機(ひこうき)から基地(きち)に~する онгоцоос бааз руу холбоо барих

  解説

 • 150

  頭痛 ずつう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 толгойн өвчин 頭(あたま)が割(わ)れるような~ толгой хагарах шахам өвдөх 2 бухимдал ~のたね бухимдлын шалтгаан

  解説

 • 151

  手品 てじな

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) илбэ, заль мэх ~をする илбэ үзүүлэх; ~を使(つか)う илбэдэх, заль хэрэглэх

  解説

 • 152

  切れる きれる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自下一) 1 тасрах 息(いき)が~ амьсгал тасалдах, амьсгал хураах, нас барах; 糸(いと)が~ утас тасрах 2 нурах 堤防(ていぼう)が切れた далан нурсан 3 тасрах, ханзрах 袖(そで)が切れた ханцуй ханзрах 4 дуусах 油(あぶら)が切れた тос дууссан 5 хоосрох 元(もと)が~ хөрөнгө хоосрох 6 эргэх 右(みぎ)に~ баруун эргэх 7 ухаантай 頭(あたま)が~ толгой сайтай; よく~刀 сайн даадаг хутга

  解説

 • 153

  ちょうだい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) 1 авах; хүлээн авах 結構(けっこう)なものを~しました сайхан бэлэг хүлээн авлаа; お目玉(めだま)を~する зэмлэл хүртэх 2 аач4; -аарай4 -ж өгнө үү; お菓子(かし)~ амттан өгөөч; 早(はやく)して~ хурдлаарай; яараарай 3 идэх, уух, хүртэх 十分(じゅうぶん)~しました хангалттай ууж идлээ; さあ~しよう за идэцгээе

  解説

 • 154

  末 すえ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 эцэс, төгсгөл 元(もと)も~も同(おな)じ太(ふと)さだ үндэс нь ч үзүүр нь ч бүдүүнээрээ адилхан; 通達(つうたつ)は~まで届(とど)いていない мэдээ мэдээлэл очих эзэндээ хүрэхгүй байх 2 эцэс, сүүл 年(とし)の~ жилийн эцэс; 口論(こうろん)の~, なぐりあいになる маргаан эцэстээ зодооноор төгсөх 3 ирээдүй ~長(なが)く仲(なか)よくつきあっていく урт удаан хугацаагаар ханилж нөхөрлөх; ~恐(おそ)ろしい ирээдүй нь тодорхойгүй, аймшигт ирээдүй 4 отгон わたしは五人兄弟(ごにんきょうだい)の~です би ах дүү тавын отгон нь; ~の娘(むすめ) отгон охин 5 онц чухал биш それは~の問題(もんだい)だ тэр асуудал чинь нэг их чухал биш

  解説

 • 155

  延期 えんき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) хугацаа сунгалт, хойшлуулалт 支払(しはら)いを~する төлбөрийг хойшлуулах

  解説

 • 156

  頰 ほお

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) хацар ぽっと~を染(そ)める гэнэт ичиж улайх

  解説

 • 157

  法 ほう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хууль, дүрэм, журам ~を守(まも)る хууль сахих 2 арга 人(ひと)を見(み)て~を説(と)け хүнд нь тааруулж ярих 3 ёс журам ~にかなう ёс журам дагах 4 бурхан шашны

  解説

 • 158

  味方 みかた

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) нэг талын хүн, анд, өөрийн тал ~に裏切(うらぎ)られる өөрийнхөө талд урвуулах

  解説

 • 159

  修理 しゅうり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) засвар 自転車(じてんしゃ)を~する унадаг дугуй засах

  解説

 • 160

  欠席 けっせき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) оролцохгүй байх, очихгүй байх 病気(びょうき)で~する өвчний улмаас оролцоогүй; 会議(かいぎ)に~する хурал таслах; ~裁判(さいばん) яллагдагчийг оролцуулахгүй хийх шүүх хуралдаан

  解説

 • 161

  相続 そうぞく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) өвлөх, залгамжлах 遺産(いさん)を~する өв хөрөнгө өвлөх; ~税(ぜい) өв хөрөнгийн татвар

  解説

 • 162

  鍋 なべ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) тогоо

  解説

 • 163

  触れる ふれる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自他下一) 1 гар хүрэх, хавирах, шүргэх 2 мэдрэх 耳(みみ)に~ чихээрээ сонсох 3 боломж 折(お)りに触れて兄(あに)に会(あ)いに行(い)く боломж гарвал ахтай уулзахаар явна 4 зөрчих, гажуудуулах 法(ほう)に~ хуулинд харшлах 5 мэдэгдэх, зарлах 6 дурсах дурдах 彼(かれ)は要点(ようてん)に触れなかった тэр хүн гол хэсгийг дурдаагүй

  解説

 • 164

  大会 たいかい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) их хурал, хурал, олон нийтийн цуглаан; биеийн тамирын тэмцээн 国連(こくれん)~ НҮБ-н чуулган

  解説

 • 165

  制度 せいど

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) систем, тогтолцоо ~を改(あらた)める тогтолцоог өөрчлөх; 社 会(しゃかい)~ нийгмийн тогтолцоо

  解説

 • 166

  従う したがう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自五) 1 дагах 時勢(じせい)に~ цагийн байдалд захирагдах 2 дагалдах дагах, баримтлах 指示(しじ)に~ зааврыг дагах; 慣例(かんれい)に~ заншлыг баримтлах; 法律(ほうりつ)に~ хуульд захирагдах

  解説

 • 167

  婦人 ふじん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) эмэгтэй, бүсгүй 国際(こくさい)~デー олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр

  解説

 • 168

  健康 けんこう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) эрүүл мэнд, эрүүл энх ~がすぐれない эрүүл мэнд тааруу; ~をたもつ эрүүл мэндээ хамгаалах; ~が回復(かいふく)する эрүүл болох, бие сайжрах; ~保険(ほけん) эрүүл мэндийн даатгал

  解説

 • 169

  手術 しゅじゅつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) хагалгаа, мэс засал 胃(い)を~する ходоодны хагалгаа хийх; ~をうける хагалгаа хийлгэх

  解説

 • 170

  進歩 しんぽ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) дэвшил, хөгжил, ахиц 科学(かがく)が~する шинжлэх ухаан хөгжих

  解説

 • 171

  例 れい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 жишээ, үлгэр, дууриал これはその一(いち)~だ энэ тэр жишээний нэг 2 хэвшил, заншил ~になっている хэвшил болсон 3 ердийн, ерөнхий ~によって санаснаар, санасны дагуу 4 байнга, урьдын, өмнөх ~のとおり早(はや)く帰(かえ)った өмнөх шигээ эрт харьсан

  解説

 • 172

  とんでもない

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (形) 1 аймаар, санаанд оромгүй, байж боломгүй ~値段(ねだん) хууль бус үнэ 2 яалаа гэж, яасан ч, хэрхэвч 「おかげさまで…」「いや,~」 таны ач буянаар..., үгүй ээ яалаа гэж

  解説

 • 173

  対象 たいしょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) обьект, оногдохуун, тусагдахуун, зориулалт, зориулсан 認識(にんしき)の~ ухамсрын тусагдахуун; 中学生(ちゅうがくせい)を~とする雑誌(ざっし) дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сэтгүүл

  解説

 • 174

  掲示 けいじ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) зарлал, мэдээлэл ~を出(だ)す зарлал гаргах; ~板(ばん) зарлалын самбар

  解説

 • 175

  注文 ちゅうもん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) 1 захиалга; захиалах 洋服(ようふく)を~する европ хувцас захиалах; ~を受(う)ける захиалга авах 2 шаардлага; хүсэлт ~をつける шаардлага тавих; 無理(むり)な~ боломжгүй/биелэшгүй шаардлага

  解説

 • 176

  人込み ひとごみ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) бөөн хүмүүс, олон хүн 祭(まつり)でたいへんな~だ баяр болоод хүмүүс шоргоолж шиг язганаж байна

  解説

 • 177

  かもしれない

  補足(例文と訳など)

  答え

  • магадгүй, болзошгүй, магад 雨(あめ)が降る~ Бороо орж магадгүй

  解説

 • 178

  中 ちゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 төв, гол, дунд 2 дунд үе 3 дунд зэрэг 成績(せいせき)は~くらいだ дунд зэргийн дүнтэй

  解説

 • 179

  訴える うったえる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自他下一) 1 заалдах, зарга мэдүүлэх 裁判所(さいばんしょ)に~ шүүхэд зарга мэдүүлэх; 加害者(かがいしゃ)を~ хохирол учруулагч/ гэмт этгээдтэй заргалдах 2 гомдол мэдүүлэх, гомдол тоочих 苦痛(くつう)を~ зовлонгоо тоочих 3 уриалах, уриалан дуудах 武力(ぶりょく)に~ зэвсгийн хүч хэрэглэхийг уриалах 4 хөдөлгөх, уяраах 心情(しんじょう)に~ сэтгэл хөдөлгөх

  解説

 • 180

  家 いえ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 гэр орон, сууц ~を建(た)てる гэр, сууцаа барих 2 орон гэр ~を出(で)る гэрээсээ гарах 3 гэр бүл 結婚(けっこん)して~を持(も)つ өрх тусгаарлах 4 гэр бүл, удам угсаа ~を継(つ)ぐ гал голомт залгамжлах; *「家」、「うち」 гэж хэлнэ; *「わたしのうち」、「わたしのいえ」 миний гэр, манайх

  解説

 • 181

  進める すすめる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他下一) 1 урагшлуулах, ахиулах, үргэлжлүүлэх 注意(ちゅうい)して車(くるま)を~ анхаарал болгоомжтой машин барих; 膝(ひざ)を~ урагш хөдлөх 2 ахиулах, дэвшүүлэх 技術革新(ぎじゅつかくしん)を~ технологийн дэвшлийг ахиулах 3 хөгжүүлэх, урагшлуулах 文化を~ соёл боловсролыг хөгжүүлэх; 時計(とけい)を3分(さんぷん)~ цагаа 3 минутаар урагшлуулах 4 зэрэг зиндаа ахиулах, дэвшүүлэх 位(くらい)を~ зэрэг зиндаагаа ахиулах; 食欲(しょくよく)を~ хоолны дуршлаа нэмэгдүүлэх; 仕事(しごと)を~ ажлаа урагшлуулах

  解説

 • 182

  塵 ごみ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) хог хаягдал ~を捨(す)てる хог хаях; ~の山(やま) хогон уул

  解説

 • 183

  成績 せいせき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) үр дүн, амжилт ~が上(あ)がる амжилт ахих; かなりの~をあげる боломжийн үр дүн гарах

  解説

 • 184

  活用 かつよう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自他サ) 1 үр дүнтэй ашиглах, үр ашигтай 人材(じんざい)を~する ажиллах хүчнийг үр дүнтэй ашиглах 2 үйл үгийн хувилал, хувилахуй Ж нь;行(い)かない、行きます、行く、行けば、行こう г м

  解説

 • 185

  支払 しはらい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) төлбөр тооцоо ~済(ず)み тооцоо дуусах

  解説

 • 186

  ノック

  補足(例文と訳など)

  答え

  • хаалга тогших, тонших ~が聞(きこ)える тогшилт сонсогдож байна

  解説

 • 187

  以来 いらい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 – аас4; хойш; 入学(にゅうがく)~遅刻(ちこく)したことがない сургуульд орсноос хойш хоцорсон удаа байхгүй 2 цаашид ~は注意(ちゅうい)します цаашид анхаарах болно

  解説

 • 188

  ボーイ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хөвгүүн, хүү, эрэгтэй хүүхэд 2 үйлчлэгч залуу

  解説

 • 189

  生地 きじ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 төрөлхийн чанар ~が出(で)る төрөлх чанар нь илрэх 2 даавуу, бөс даавуу 丈夫(じょうぶ)な~ сайн чанарын даавуу 3 гялгануур, түрхэц 陶器(とうき)の~ ваарны гялгануур/түрхэц

  解説

 • 190

  内 うち

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 дотор, дотогш, дотоод, доторх, дунд, төв 手(て)の~に入(い)れる гартаа оруулах; この~からえらぶ энэ дундаас сонгох 2 хугацаа, үе, хооронд, амжиж, шамдаж 日(ひ)のくれない~に山(やま)を越(こ)えよう харуй бүрий болоогүй дээр уул давъя 3 гэр орон もう、~へ帰(かえ)ろう за, гэртээ харъя 4 гэр бүлийн гишүүн, манай ~の父(ちち)です миний аав 5 гэр байшин ~を建(た)てる гэр барих, байшин барих

  解説

 • 191

  ゆっくり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副・自サ) алгуур, удаан, аажим, тайванどうぞご~ тухлан саатна уу; 二人(ふたり)でも~座(すわ)れます хоёр хүн ч хангалттай сууж багтана

  解説

 • 192

  引用 いんよう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) иш татах, ишлэл, үнэ бууралт 人(ひと)の文章(ぶんしょう)を~するには引用符(いんようふ)をつけること бусдын өгүүллээс иш татвал иш татсан тэмдэглэгээ тавих ёстой

  解説

 • 193

  梅 うめ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 <植物> Үмэ, Япон лис сайхан үнэртэй цагаан ягаан өнгийн цэцэг гаргадаг, исгэлэн үр жимстэй, жимсийг нь хүнс эмэнд хэрэглэдэг мод 2 үмэшюүүмэ жимсний архи

  解説

 • 194

  一層 いっそう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副・名) …аас-4; сайн дээр, улам илүү, давуу 雨(あめ)が~はげしくなった бороо улам ширүүссэн

  解説

 • 195

  不安 ふあん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (形動) сэтгэл зовинох, санаа зовох 将来(しょうらい)が~だ ирээдүй санаа зовоож байна

  解説

 • 196

  炎 ほのお

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) дөл, цог ~に包(つつ)まれる галын дөлд автах

  解説

 • 197

  除く のぞく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他五) 1 хаях устгах, арилгах 雑草(ざっそう)を~ хогийн ургамлыг устгах 2 хасах, зайлуулах, арилгах この点(てん)を除けば,賛成(さんせい)です энэ байдлыг арилгачихвал дэмжиж байна

  解説

 • 198

  少年 しょうねん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) хүү, хөвгүүн, хүүхэд ~の心(こころ) хүүхдэрхүү сэтгэл;◇~老(お)い易(やす)く,学(がく)成(な)り難(がた)し насны залууд эрдэм сур, нарны эртэд ажлаа дуусга

  解説

 • 199

  苦痛 くつう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) өвчний зовиур, шаналгаа ~を訴(うった)える өвчин тоочих; ~をやわらげる өвчний зовиур намжих

  解説

 • 200

  報告 ほうこく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) илтгэл, тайлан 年次(ねんじ)~ жилийн тайлан

  解説

 • 201

  何か なにか

  補足(例文と訳など)

  答え

  • I 代 ямар нэгэн юм ~たべたい ямар нэгэн юм идмээр байна II 副 хэзээд, ер нь санагдах, гэж бодох ~悲(かな)しい ер нь уйтгартай;◇~しらず юуг ч мэдэлгүй;◇~なしに юу ч байхгүй, юу ч бодолгүй;◇~につけ аливаа бүхий л, олон талт

  解説

 • 202

  最も もっとも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) хамгийн, хамгаас ~よい хамгийн сайн

  解説

 • 203

  風景 ふうけい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名 ) 1 байгалийн үзэсгэлэн, үзэмж, байдал 美(うつく)しい~ үзэсгэлэнтэй байгаль 2 байдал, үзэмж 友情(ゆうじょう)の溢(あふ)れるほほえましい~ нөхөрсөг сэтгэлээр дүүрэн урам хайрласан байдал

  解説

 • 204

  勿論 もちろん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) маргаангүй, мэдээж хэрэг, гарцаагүй それは~だ тэр бол мэдээжийн хэрэг

  解説

 • 205

  値 ね

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) үнэ ханш, үнэ ~が上(あが)る үнэ өсөх

  解説

 • 206

  単なる たんなる

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (連体) зөвхөн, тэрхэн, төдийхөн ~宣伝(せんでん)にすぎない зарлал/ухуулга төдийхнөөс хэтрэхгүй

  解説

 • 207

  軍隊 ぐんたい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) цэрэг, арми ~に入(はい)る армид элсэх

  解説

 • 208

  理解 りかい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) 1 ойлголт ~がはやい ойлгохдоо хурдан 2 хүний сэтгэл/байр суурийг сайн ойлгох ~のある人 бусдын сэтгэл санааг сайн ойлгох

  解説

 • 209

  協力 きょうりょく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) хамтын ажиллагаа, хүчин туслалцаа 互(たが)いに~する харилцан туслалцах

  解説

 • 210

  明かり あかり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) дэн; чийдэн; гэрэл ~がさす гэрэл гэрэлтүүлэх; ~をつける чийдэн асаах

  解説

 • 211

  いつも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 1 дандаа, ямагт, байнга, үргэлж 彼女は~にこにこしている тэр эмэгтэй үргэлж инээмсэглэж явдаг 2 өмнөхөөсөө, өмнөхийгөө бодвол 人出(ひとで)は~より多(おお)い хүмүүсийн цугларалт өмнөхийгөө бодвол их байна

  解説

 • 212

  ところで

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (接・接助) ингэхэд, харин ~きみは何(なん)の仕事(しごと)をしているの ингэхэд чи ямар ажил хийж байгаа билээ; いまさら走(はし)った~間(ま)に合(あ)うまい одоо ингээд гүйчихвэл амжихгүй байгаа даа

  解説

 • 213

  重要 じゅうよう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) чухал, гол ~な問題(もんだい) гол асуудал; ~書類(しょるい) чухал бичиг баримт; ~文化財(ぶんかざい) соёлын үнэт өв

  解説

 • 214

  知らせ しらせ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) мэдээ, сураг чимээ うれしい~ сайн мэдээ; 虫(むし)の~ муу совин татах зөгнөх, урдаас мэдэх; 不吉(ふきつ)な~ муу мэдээ

  解説

 • 215

  論争 ろんそう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) маргаан, мэтгэлцээн

  解説

 • 216

  招待 しょうたい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) урилга, заллага 客(きゃく)を~する зочин урих; 夕食(ゆうしょく)に~する оройн хоолонд урих; ~状(じょう) урилга

  解説

 • 217

  海外 かいがい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) гадаад улс, хилийн чанад ~に移住(いじゅう)する гадаадад амьдрах; ~旅行(りょこう) гадаад аялал

  解説

 • 218

  それとも

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (接) аль эсвэл, үгүй бол きみが行(い)くか,~ぼくが行こうか чи явах уу, аль эсвэл би явах уу

  解説

 • 219

  びっくり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) гайхах, цочих 値段(ねだん)を見(み)て~した үнийг нь хараад гайхах/цочих

  解説

 • 220

  間違い まちがい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) алдаа, эндүүрэл, андуурал, эндэл ~を直(なお)す алдаагаа засах; ~がなければいいが андуурч эндүүрэхгүй бол сайн байна; ~なく алд

  解説

 • 221

  区別 くべつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) ялгаа 男女(だんじょ)の~ эр эмийн ялгаа; ~がつかない ялгаа байхгүй

  解説

 • 222

  軍 ぐん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) цэрэг, арми 義勇(ぎゆう)~ сайн дурын арми; ~に従(したが)う цэрэг армид захирагдах

  解説

 • 223

  解決 かいけつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自他サ) шийдэл, шийдвэр 問題(もんだい)を~する асуудлыг шийдэх; 懸案(けんあん)の~ сэтгэл зовоосон асуудлыг шийдэх

  解説

 • 224

  新た あらた

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (形動) 1 шинэ ~な仕事(しごと)につく шинэ ажилд орох 2 цоо шинээр; дахин ~に会社(かいしゃ)を興(おこ)す дахин компаниа бүтээн байгуулах

  解説

 • 225

  価格 かかく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) үнэ, өртөг 販売(はんばい)~ худалдааны үнэ өртөг; ~が上(あ)がる үнэ өсөх

  解説

 • 226

  まるで

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) 1 ерөөсөө, яг ~死人(しにん)のようだ яг үхсэн хүн шиг 2 огт, бараг, тэс ~違(ちが)う тэс

  解説

 • 227

  その

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (連体) тэр, энэ ~日(ひ)は留守(るす)だった тэр өдөр эзгүй байсан; ~本(ほん)を取(と)ってくれ тэр номыг аваад өгөөч; そこではない,~うしろだ наана чинь биш ээ, тэрний ар талынх нь

  解説

 • 228

  予算 よさん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) төсөв, төсөв мөнгө, тооцоо ~案(あん) төсвийн төсөл

  解説

 • 229

  損 そん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自サ) алдагдал, гарз, хохирол 商売(しょうばい)で~をする наймаанд алдагдал гарах; 口(くち)べたで~をする дуугүй байснаас алдах; 骨折(ほねお)り損(ぞん) идэвх зүтгэл гаргасан зүйл талаар өнгөрөх

  解説

 • 230

  オフィス

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Office (名) албан тасалгаа, оффис ウランバトルに~を設(もう)ける Улаанбаатарт; оффистой болох; ~ガ-ル конторын ажилтан бүсгүй

  解説

 • 231

  曜日 ようび

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Долоо хоногийн өдөр

  解説

 • 232

  学習 がくしゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) сурах, эрдэм ном үзэх ~をおこたらない эрдэм ном үзэхээс залхуурахгүй/хойш суухгүй

  解説

 • 233

  盛り

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) ид оргил үе, үржлийн үе 花(はな)はいまが~だ цэцэгс одоо ид цэцэглэж байна; 男~(おとこざかり) идэр нас;◇~がつく амьтны ороо орох

  解説

 • 234

  長期 ちょうき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) урт хугацаа ~戦(せん) урт хугацааны дайн

  解説

 • 235

  中古 ちゅうこ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 дундад эрт ~史(し) дундад эртний түүх 2 хуучин; хэрэглэж байсан ~品(ひん) хуучин бараа

  解説

 • 236

  天候 てんこう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) цаг уур, цаг агаар, уур амьсгал 不順(ふじゅん)な~ тогтворгүй цаг агаар

  解説

 • 237

  座席 ざせき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) суудал, зай 💺 ~を確保(かくほ)する суудал хадгалах

  解説

 • 238

  評判 ひょうばん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) 1 үнэлэлт, шүүмж ~がよい үнэлэлт сайтай 2 нэр хүнд あの学生(がくせい)は学校(がっこう)で~になった тэр оюутан сургууль дээрээ нэр хүндтэй болсон 3 цуу яриа 彼(かれ)の才能(さいのう)は~ほどではない тэр хүний авьяас чадвар бол цуу яриа төдий зүйл биш

  解説

 • 239

  魅力 みりょく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) сэтгэл татах, дур булаах, татах увидас ~に富(と)んだ人物(じんぶつ) сэтгэл татам хүн

  解説

 • 240

  避ける さける

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自下一) урагдах; хуваагдах; тасрах; салах; хагарах 大地(だいち)が~ эх газар хагарах

  解説

 • 241

  包み つつみ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) боодол; багц; баглаа ~をひろげる баглаа боодлыг задлах

  解説

 • 242

  態度 たいど

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) үзэл бодол, зан ааш, байдал хандлага, үйл хөдлөл ~で示(し)めす үйл хөдлөлөөрөө илэрхийлэх; なまいきな~ дээрэнгүй зан ааш; どうだ,あの~! ямар байна, өнөөх байдал

  解説

 • 243

  底 そこ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 ёроол 海(うみ)の~ далайн ёроол 2 хэмжээ хязгаар ~が知(し)れない ёроолгүй, хэмжээ хязгааргүй 3 (сэтгэлийн) гүн 心(こころ)の~からお詫(わび)します сэтгэлийн угаас гүнээ уучлал хүсэж байна

  解説

 • 244

  維持 いじ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) дэмжлэг, сахих, баримтлах, хадгалах хамгаалах 秩序(ちつじょ)を~する хэв журмыг баримтлах

  解説

 • 245

  後 ご

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) ард, хойно, хойдүйл явдлын хожим, хойно, дараа, хойш; その~ түүний дараа; 大戦(たいせん)~ аян дайны дараа, их дайны дараа

  解説

 • 246

  飛び出す とびだす

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (自五) 1 хөөрөх ロケットが宇宙(うちゅう)に~ пуужин сансарт хөөрөх 2 гүйн гарах 地震(じしん)で飛び出した газар хөдөлснөөс гүйн гарах 3 гэнэт гарч ирэх 横町(よこちょう)から車(くるま)が飛び出した хажуу гудамжнаас гэнэт машин гарч ирсэн

  解説

 • 247

  灯 ひ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • гэгээтэй цайвар, хөнгөн, гэрэлтэй, саруул, цайвар өнгийн, цайвар, шингэн, хатуу биш (дарс, шар айраг), тунгалаг, хөнгөхөн, нэг их хүчтэй биш, хүрэх төдий, хүнд биш, нэг их ач

  解説

 • 248

  良い いい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (形) 1 сайн ~天気(てんき) сайхан цаг агаар; 気持(きも)ちが~ сэтгэл санаа сайхан байх 2 болох, боломжийн, дажгүй それで~ ингээд болно, заа болно; 明日(あした)来(こ)なくても~ маргааш ирэхгүй байсан ч болно 3 зөв зүйтэй これで~と思(おも)う үүнийг зүйтэй гэж бодож байна 4 нэгэнт, бүр もう~ болно оо болно; ~子(こ)になる сайн хүүхэд болох; ~面(つら)の皮(かわ)だ ичих нүүргүй; ~年(とし)をして насандаа тохиромгүй, ийм/өдий насны хүн; ~ざまだ тэгж таарна даа! хохь чинь ээ; ~恰好(かっこう)だ сайхан хувцасласан, дэгжин хувцасласан; ~迷惑(めいわく)だ холбоо хамааралгүй/утгагүй зүйлээр төвөг удах

  解説

 • 249

  汚染 おせん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • Pollution pollution

  解説

 • 250

  制限 せいげん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) хязгаарлалт, хориг きびしい~ хатуу хязгаарлалт; ~をゆるめる хориг хязгаарлалтыг зөөлрүүлэх / сулруулах

  解説

 • 251

  完了 かんりょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) дуусгах, төгсгөх ~をいそぐ дуусгахаар яарах; 準備(じゅんび)~した бэлтгэл ажил хангагдах

  解説

 • 252

  役 やく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・副) бараг, шахам ~70キロ離(はな)れている ойролцоогоор 70 км зайтай

  解説

 • 253

  注 ちゅう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) тайлбар; зүүлт ~をつける тайлбар хийх; зүүлт хийх

  解説

 • 254

  実現 じつげん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・自他サ) биелэлт, хэрэгжилт 理想(りそう)が~した мөрөөдөл биелсэн

  解説

 • 255

  彼等 かれら

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (代) тэд нар, тэд ~はやくざの仲間(なかま)だ тэд нар дээрэмчдийн бүлгийнхэн байна

  解説

 • 256

  誤解 ごかい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) эндүүрэл, ташаарал, буруу ойлгох ~をまねく буруу ойлголт төрүүлэх; ~をとく эндүүрлийг арилгах

  解説

 • 257

  住宅 じゅうたく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 名 орон сууц, орон байр ~難(なん) байр, орон сууцны асуудал; 分譲(ぶんじょう)~ хэсэглэн худалдсан сууц

  解説

 • 258

  愛する あいする

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他サ) 1 хайрлах ~あの人は妻を~しています тэр хүн эхнэртээ хайртай 2 дурлах スポーツを~ спортод дурлах; 孫(まご)を~ ачаа хайрлах; 国(くに)を~ эх орноо хайрлах

  解説

 • 259

  完全 かんぜん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) бүрэн гүйцэд, бүрэн төгс ~な成功(せいこう)をおさめる бүрэн дүүрэн амжилт олох; ~無欠(むけつ) өө сэвгүй, дутагдалгүй

  解説

 • 260

  記念 きねん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) дурсгал, дурсгалын 建国(けんこく)を~する улс тунхагласны ой; ~日(び) дурсгалын өдөр, ойн өдөр; ~碑(ひ) дурсгалын хөшөө

  解説

 • 261

  愛情 あいじょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хайр, хайр сэтгэл 動物(どうぶつ)に対する~ амьтныг хайрлах 2 ~を打(う)ち明(あ)ける хайр сэтгэлээ илчлэх

  解説

 • 262

  不正 ふせい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・形動) шударга бус, хууль бус ~乗車(じょうしゃ) туулайчлагч; ~をはたらく хууль бус зүйл хийх

  解説

 • 263

  状態 じょうたい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) байдал, янз, нөхцөл 目下(もっか)休止(きゅうし)の~にある одоогоор зогсонги байдалтай байна; 健康(けんこう)~ эрүүл мэндийн байдал; 混乱(こんらん)~ эмх замбараагүй байдал

  解説

 • 264

  鉄 てつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 төмөр ~を精錬(せいれん)する төмөр боловсруулах 2 хатуу, чанга ~の規律(きりつ) хатуу хууль; ~の意志(いし) хатан зориг

  解説

 • 265

  兎 うさぎ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) <動物> туулай

  解説

 • 266

  職業 しょくぎょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) мэргэжил, эрхэлсэн ажил ~につく ажилд орох; ~を換(か)える ажлаа солих; ~案内所(あんないしょ) ажилд зуучлах алба

  解説

 • 267

  インク

  補足(例文と訳など)

  答え

  • бэх

  解説

 • 268

  食う くう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (他五) 1 идэх 飯(めし)を~ хоол идэх 2 хазах; идэххорхой, шавьж 蚊(か)に食われ た шумууланд идүүлэх/хазуулах; 虫(むし)が~ хорхой идэх 3 суух/идэх 地盤(じばん)を食われる хөрс идэгдэх 4 үзэх, амсах, хүртэх お目玉(めだま)を~ зэмлэл хүртэх 5 зарцуулах 時間(じかん)を~ цаг зарцуулах/идэх 6 амь зуух; амьдрах ~に困(こま)る амь зуухад зовох / хэцүүдэх; ~や食わずの生活(せいかつ) туйлын ядуу амьдрал, тарчиг амьдрал;◇~か食われるかの戦(たたか)い үхэх сэхэхээ үзэх, нэгийгээ үзэх;◇人(ひと)を食った話(はなし) хүн зальдсан яриа;◇何(なに)食わぬ顔(かお) юу ч мэдэхгүй царайлах

  解説

 • 269

  ゲーム

  補足(例文と訳など)

  答え

  • 名 тоглоом シーソー~ шийдвэрлэх тэмцээн

  解説

 • 270

  最低 さいてい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) 1 хамгийн доод, хамгийн намхан, хамгийн муу ~温度(おんど) хамгийн доод температур 2 дор хаяж, наад зах нь, доод тал нь あれは~だ тэр бол наад зах нь

  解説

 • 271

  残り のこり

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) үлдэгдэл 売(う)れ~の商品 зарагдаад үлдсэн бараа, үлдэгдэл бараа

  解説

 • 272

  能力 のうりょく

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) чадвар, авьяас, билэг ~を発揮(はっき)する авьяас чадвараа харуулах

  解説

 • 273

  敵 てき

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) дайсан, өстөн ~をつくる дайсантай болох; ~に回(まわ)す дайсан болох; ~に後(うし)ろを見(み)せる дайсандаа ар нуруугаа харуулах, ухрах, зугатах; ~ながら天晴(あっぱ)れだ хэдийгээр дайсан/өрсөлдөгч боловч гайхамшигтай/магтууштай; 不足(ふそく)のない~ хүчтэй дайсан/өрсөлдөгч; てごわい~ амаргүй өрсөлдөгч; 油断大(ゆだんたい)~ хайхрамжгүй байдал нь хамгийн аюултай дайсан, анхаарамжгүй хандвал алдаа гаргана;◇~は本能寺(ほんのうじ)に在(あ)り дайсагнах/муу санаалах нь хамгийн дотны нөхөрт байдаг

  解説

 • 274

  スイッチ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) унтраалга, унтраагуур ~を入(い)れる асаах; ~を切(き)る унтраах

  解説

 • 275

  無視 むし

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) үл тоох, үл хэрэгсэх 規則(きそく)を~する дүрэм журмыг уландаа гишгэх

  解説

 • 276

  偶然 ぐうぜん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副・形動) санамсаргүй ~のできごと санамсаргүй болсон үйл явдал

  解説

 • 277

  提出 ていしゅつ

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・他サ) гаргаж үзүүлэх, дэвшүүлэх 書類(しょるい)を~する бичиг баримт гаргаж үзүүлэх

  解説

 • 278

  勢い いきおい

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名・副) 1 байдал, хүч тэнхээ, сүр хүч 凄(すご)い~ гайхалтай сүр хүч 2 эрч хүч, цог заль, жавхлан ~が盛(さか)んだ эрч хүч, цог жавхлангаар дүүрсэн 3 байдал, цагийн байдал, явц ~のおもむく所(ところ) эрч хүч оргилж байгаа газар 4 гарцаагүй, зайлшгүй, жам ёсоор ~、口論(こうろん)となった зайлшгүй маргаан болсон

  解説

 • 279

  少々 しょうしょう

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (副) жаахан, бага зэрэг, цөөхөн ~お待(ま)ちください түр хүлээгээрэй

  解説

 • 280

  他人 たにん

  補足(例文と訳など)

  答え

  • (名) бусад хүн, өөр хүн, танихгүй хүн 赤(あか)の~ огт танихгүй хүн; ~は口(くち)を出(だ)すな танихгүй хүнтэй юм ярьж болохгүй

  解説

62277

セットの学習コンテンツ

公開初月で
60,000
ダウン
ロード!

無料アプリはこちら!

英単語をウェブサイト
からzuknowに簡単登録

覚えたい単語を選択するだけ!
簡単にzuknowに登録することが
できます

Get the free Chrome Extension

トップ